MÓRI RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÁROLYI JÓZSEF TAGISKOLÁJA FEHÉRVÁRCSURGÓ

Mi a Mozaik

Tankönyvkiadó tanmenetét követjük!

TANÁRAINK   2013/14. tanév

 

 1. Dr. Balázsik Istvánné:  matematika-rajz szakos ált.isk.tanár

 

     5. osztály osztályfőnök

      matematika 5-8 osztály

      vizuális kultúra 5. osztály

      kézműves foglalkozás 6-8 osztály

 

 1. Bíró Sándorné:  tanító, történelem-földrajz szakos ált.isk. tanár

 

      6. osztály osztályfőnök

      magyar nyelv és irodalom 4.osztály

      történelem 5-8. osztály

      földrajz 5-8. osztály

      hon-és népismeret 5. osztály

 

 1. Gutiné Laki Ibolya:   tanító

 

osztályfőnök  3. osztály

vizuális kultúra 1. osztály

magyar nyelv és irodalom 6. osztály

 

 1. Halász Tiborné:     tanító

 

osztályfőnök 2. osztály

            ének-zene 1. és 4. osztály

 

 1. Koczó Magdolna:  testnevelés-egészségtan szakos középis.tanár

 

osztályfőnök 7. osztály

egészségtan 6. osztály

            testnevelés 2-3. 5-8. osztály

 

 1. Nagy Ferencné:  ált.isk.német nyelvtanár

 

osztályfőnök  8. osztály

német nyelv 4-8. osztály

etika 5. osztály

tánc és dráma  5. osztály

 

 1. Penczné Kovács Ildikó: tanító, tanítói gyógytestnevelő

 

osztályfőnök 4. osztály

gyógytestnevelés

BTM fejlesztés

 

 1. Peredi Erika: magyar nyelv és irodalom szakos középisk. tanár, könyvtáros

 

magyar nyelv és irodalom 7-8. osztály

iskolakönyvtár

 

 1. Simon János:    tanító, számítástechnika szakos ált.isk.tanár

 

napközi

      informatika 7-8. osztály

      technika 5. osztály

 

 

 1. Wágner Tibor:    tanító

 

      osztályfőnök 1. osztály

      magyar nyelv és irodalom 5. osztály

 

 1. Dr. Izsák Tiborné: matematika-fizika szakos ált. isk. tanár (Prémium éves)

 

      fizika 7-8. osztály

 

Másik iskolából áttanítók:

 

 1. Kiss Adél (Bodajki Általános Iskola): kémia szakos ált. isk. tanár

 

kémia 7-8. osztály

 

 1. Kaiser Rita: (Móri Radnóti Miklós Általános Iskola): biológia szakos ált. isk. tanár

 

biológia 7-8. osztály

 

 1. Végh Balázs  (Móri Radnóti Miklós Általános Iskola): angol nyelvtanár

 

 1. Piringer Zoltán  (Móri Radnóti Miklós Általános Iskola): történelem-média szak

 

médiaismeret 8. osztály

 

 1. Mészáros-Kóródy Andrea  óradó  tanár: ének-zene szakos középiskolai tanár

 

ének-zene 5-8. osztály

Közérdekű


Információ


 • Térkép&Útvonal
 • Címünk
 • Elérhetőségünk

Közösség


 • Alapelvek
 • Tanáraink

MÓRI RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÁROLYI JÓZSEF TAGISKOLÁJA FEHÉRVÁRCSURGÓ